Køge Indre Mission · Historien

Et tilbageblik på ”Ebenezer” historie…

(det følgende er uddrag fra forskellige breve og notater vedr. IM-Køge)

 

…ved et møde i Køge den 15. juni 1896 var nogle venner af Indre Mission i Danmark samlet hos havemand Jens Nielsen, hvor han kom med et forslag om at bygge et missionshus i Køge. Der blev nedsat et udvalg, og den 29. august 1896 blev der købt en byggegrund, der tilhørte gæstgiver Hans Andersen. Grunden, hvor huset nu ligger, blev kaldt for ”Nådens port”. Den 29. juni 1897 blev grundstenen lagt, og der blev indmuret en flaske med et dokument, hvorpå der stod følgende: …Denne grundsten er nedlagt for Indre Mission i Danmark i den treenige Guds navn: Herre, at dine øjne må være åbne for dette hus dag og nat, thi ingen kan lægge anden grundvold end den, som er lagt og er, Jesus Kristus.

Byggegrunden kostede i 1897 den nette sum af 2.925 kr. Det var mange penge. Det var alle de penge, de kunne skrabe sammen; men Jens Nielsen og hans venner havde fået et kald, og et helligt kald må aldrig overhøres, mente de. I slutningen af september samme år stod missionshuset færdigbygget. Den 1. december oprandt festdagen, hvor missionshuset, der kom til at koste 17.000 kr. - officielt blev indviet. Dannebrog blev hejst! Dagen blev indledt med gudstjeneste om formiddagen i Sct. Nicolai kirke i Køge, hvor Indre missions formand sognepræst Vilhelm Bech prædikede over ordene: I min faders hus er der mange boliger. Om eftermiddagen blev missionshuset med overværelse af mange mennesker indviet med tale af Vilhelm Beck. Missionshuset fik nu navnet Ebenezer, som betyder: Herren har hjulpet os indtil nu.

 

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM
  • Niels-Christian Madsen
  • Granvej 39
  • Vemmedrup
  • 4632 Bjæverskov
  • 52654804
  • ncm@get2net.dk
  • Køge IM
  • Køge Missionshus
  • Kirkestræde 49
  • 4600 Køge